Požehnanie na každý deň

Začať deň s Božím požehnaním ... aby Božie slovo: „Hľa všetko tvorím nové!“ (Zjv 21.5) sa dennodenne mohlo uskutočňovať v nás i cez nás. Začať deň s vedomím, že ma aj dnes chce Pán viesť, chce byť so mnou, že aj dnes ma bude ochraňovať a pomáhať mi; s vedomím, že aj dnes vyrážam, aby som plnil Jeho vôľu, s Jeho požehnaním posväcoval tento svet: prácu, ktorú budem vykonávať, vzťahy, do ktorých budem vstupovať.

Toto dennodenné požehnanie je pre tých, ktorí svoj život nechcú prežívať „sami so svojim krehkým človečenstvom“, ale chcú pozvať Pána Boha do všetkého a dať Mu plnú moc nad všetkým, čo bude náplňou začínajúceho dňa.

Dennodenne požehnanie začína Božím slovom, ktoré nám Pán cez Cirkev dáva na každý deň, ako prejav svojej lásky a milosrdenstva; slovom, ktoré by malo v nás a cez nás priniesť požehnané ovocie; slovom, ktoré by nám malo pomáhať rozlišovať a rozhodovať sa pre Božie veci, konať Božiu vôľu.

Brat a sestra – v Kristu – je to ponuka pre tých, ktorí chcú viac.

S modlitbou a požehnaním
páter Artur Cierlicki SAC (pallotín)

Aplikácia je dostupná na:

app store     google play

Nazaret mojím domovom

Zasvätenie svojej rodiny, manželstva, povolania, komunity Svätej rodine z Nazaretu.

Táto aplikácie vznikla s cieľom pomôcť šíriť iniciatívu 40 dňovej duchovnej obnovy, ktorá sa zrodila v srdci kňaza o. Dominika Chmielewského SDB.
Zároveň ponúka potrebné modlitby a informácie pre túto duchovnú obnovu na jednom mieste s možnosťou nastavenia pripomienok.

Aplikácia je dostupná na:

app store     google play

Biathlon World Cup 2020/2021

An unofficial app created for fans.

This app includes the following features:

 • overview of individual rounds of the World Cup 2020/2021
 • overview of results of all competitions
 • overview of the ranking of all competitions
 • detail informations about athletes

Application is available on:

app store     google play

Spevník JKS

Mobilná podoba piesní z Jednotného katolíckeho spevníka.

Aplikácia Spevník JKS:

 • je vytvorená čisto pre nekomerčné použitie
 • nemá byť a ani sa nemá stať náhradou klasickej tlačenej knižnej publikácie Spolku svätého Vojtecha: Jednotný katolícky spevník
 • vznikla za účelom ponúknuť alternatívny spôsob zapojenia sa do slávenia liturgie (svätej omše, pobožnosti, ...) pri neplánovanej účasti, kde kresťan má tlačenú verziu spevníka doma
 • má spopularizovať a napomôcť k aktívnej účasti na slávení liturgie pre "mobilnú" generáciu kresťanov

Aplikácia je dostupná na:

app store     google play

Rok Božieho slova

Mobilná aplikácia vytvorená pri príležitosti Roku Božieho slova v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom na Slovensku.

Táto aplikácia vznikla pri príležitosti Roka Božieho Slova. Jej cieľom je uľahčiť každodenné čítanie Svätého Písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozýva na dennodenné stretnutie so živým Kristovým slovom formou:

 • štúdia Svätého písma rozdeleného do ročného plánu
 • zamyslením sa nad biblickými textami nediel a sviatkov pomocou komentárov

V dnešnej uponáhľanej dobe má tomu dopomôcť a používateľa na seba pravidelne upozorňuje.

Texty sú publikované s vedomím Konferencie biskupov Slovenska ako pracovná verzia.

Copyright 2020 © Katolícke biblické dielo na Slovensku.
Kontakt: kbd@kbd.sk

Aplikácia je dostupná na:

app store     google play

Liturgické čítania

Mobilná aplikácia vytvorená v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom na Slovensku.

Aplikácia „Liturgické čítania“ je určená najmä pre katolíkov, ktorí chcú mať rýchly prístup ku aktuálnym liturgickým textom čítaných počas bohoslužieb. Je dobrou pomôckou k rozjímaniu nad biblickým liturgickým textom a príprave na sväté omšu. Odporúčame ju nielen kňazom a lektorom, ale všetkým veriacim, ktorí chcú mať väčší duchovný úžitok z bohoslužby slova vo svätej omši.
Užívateľ v nej nájde:

 • informáciu o stupni liturgického slávenia príslušného dňa
 • liturgické čítania daného dňa aj s ich kontextom
 • životopis svätca / svätcov dňa

Aplikácia ďalej ponúka zobrazenie liturgického kalendára po mesiacoch a zoznam svätých s možnosťou ich vyhľadávania.
V aplikácii je integrovaná funkcia čítania textu.

Texty sú publikované s vedomím Konferencie biskupov Slovenska ako pracovná verzia.

Copyright 2020 © Katolícke biblické dielo na Slovensku.
Kontakt: kbd@kbd.sk

Aplikácia je dostupná na:

app store     google play

Privacy policy

General information – apps for iOS & Android

Im am building the apps as a Free apps. This SERVICE is provided by Marek Repko and other developers at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use this Service.
If you choose to use this Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at apps unless otherwise defined in this Privacy Policy.


Information Collection and Use

While using our Service, we DO NOT REQUIRE you to provide us ANY personally identifiable information.
The app DOES NOT USE any third party services that may collect information used to identify you. Especially, we DO NOT COLLECT none of these data:

 • log data
 • cookies
 • e-mail address
 • device ID
 • phone number
 • first name and last name
 • address, state, province, ZIP/postal code, city
 • billing or shipping information


Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites may not be operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.


Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.


Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me.

Contact